Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение по проект за топъл обяд

Услугата „топъл обяд“ по проект „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Крумовград“ е удължена до 30.09.2021 г.

На 20 април 2021 г. бе подписано допълнително споразумение № 1 към договор BG05FMOP001-5.001-0140-С01 „ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Крумовград”,  изпълняван на територията на общината считано от 11.01.2021 г.

Съгласно допълнителното споразумение, стойността на проекта се увеличи до сумата от 329 527,44 лв., а срокът за предоставяне на услугите е удължен до 30.09.2021 г.

Към момента от безплатен „топъл обяд“ по проекта се възползват общо 613 души от 31 населени места на територията на община Крумовград. Дейностите по проекта се изпълняват със собствен ресурс и включват приготвяне и предоставяне на храна за обяд до домовете на потребителите (супа, основно ястие, десерт и хляб), както и предоставяне на съпътстващи мерки. Храната за целите на проекта се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Крумовград и в кухните на филиалите към него в с. Аврен, с. Егрек и с. Поточница.

Приемът на заявления от кандидат-потребители остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на договора.

Допустимите целеви групи по процедурата , към които трябва да попадат кандидат-потребителите са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатстването за ползването на услугата става чрез подаване на заявление -декларация до кмета на община Крумовград, а принадлежността на лицата подали заявление към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  гр. Крумовград.

Към този момент капацитетът на проекта е запълнен, но при потвърдена принадлежност, лицата подали заявление за включване, ще бъдат дописвани към списъка на потребителите-резерви по проекта.

Проект „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Крумовград“ е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата, чрез механизма REACT-EU.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Април 2021
  • Посещения: 75

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: