Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Гореща телефонна линия за предоставяне на услуги на лица поставени под карантина

 

Съобщение за горещ телефон page0001Със стартиране на дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0068-C01 "Патронажна грижа +“,  Община Крумовград приема обаждания и заявки на телефон: 0889103413 всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа.

Лица, поставени под карантина могат да заявят на посочения телефон ☎: 0889103413 доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.

            Закупуването на необходимите продукти става със средства на нуждаещите се лица, заявили услуги по патронажна грижа.

            Доставката се извършва от персонал, нает по проект BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

Проект BG05M9OP001-6.002-0068-C01 "Патронажна грижа + в Община Крумовград" се изпълнява по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 22 Април 2021
  • Посещения: 714

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map