Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността „Санитари“ – 5,50 щата на трудов договор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността „Санитари“ 5,50 щата на трудов договор.

Подборът на персонал за предоставяне на здравно-социални услуги е във връзка с изпълнение на Направление 1 „Патронажна грижа“ по проект BG05М9ОР001-6.002-0068 „Патронажна грижа + в община Крумовград“  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.,

           

                        Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17:00 ч. на 15.04.2021 г.

 

ДОКУМЕНТИТЕ може да изтеглите от zipтук12.04.2021г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 12 Април 2021
  • Посещения: 438

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: