Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска администрация Крумовград  СЪОБЩАВА На заинтересованите лица, че е получена информация по приложение №2 за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

Общинска администрация Крумовград 

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е получена информация по приложение №2 за инвестиционно предложение:

 „Осигуряване на допълнителни обеми свежа вода от съществуващ шахтово-тръбен кладенец за обезпечаване на технологичния процес и осигуряване на необходимите количества вода за поливане на рекултивирани терени“  с възложител:  „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

 На основание чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за ОВОС, могат да се правят писмени предложения и/или възражения до кмета на Община Крумовград и до директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението.

pdfИнформация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестционно предложение26.03.2021г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 26 Март 2021
  • Посещения: 405

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: