Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността „Хигиенист“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността „Хигиенист“ –  10 лица на трудов договор с месторабота „Дом за стари хора гр. Крумовград“ и „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск гр. Крумовград“ и „Дезинфектор“ – 8 лица на втори трудов договор с работещи в Дома за стари хора гр. Крумовград.

Срок за работа: 12 месеца.

Подборът на персонал за предоставяне на здравно-социални услуги е във връзка с изпълнение на Направление 2 „Превенция на COVID -19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ по проект BG05М9ОР001- 6.002-0068 „Патронажна грижа + в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

           

                        Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 31.03.2021 г.

 

ДОКУМЕНТИТЕ може да изтеглите от тук

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение № 1.docx)Приложение № 1.docx231 КБ25.03.2021г.
Свали този файл (Приложение № 3.docx)Приложение № 3.docx232 КБ25.03.2021г.
Свали този файл (Приложение № 2.docx)Приложение № 2.docx234 КБ25.03.2021г.
Свали този файл (Обявление.docx)Обявление.docx233 КБ25.03.2021г.
  • Публикувана на 25 Март 2021
  • Посещения: 104

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: