Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, предлагана в домашна среда от мобилен екип специалисти

ОБЯВА

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект BG05М9ОР001- 6.002-0068 „Патронажна грижа + в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. обявява набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, предлагана в домашна среда от мобилен екип специалисти. 

Патронажната грижа се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти включващ: социален работник, медицински специалист, рехабилитатор, психолог и санитар в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и интензитет, индикирани в индивидуалната оценка на потребностите на потребителя.

Потребителите на патронажната грижа по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”са следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и в невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т.ч. с чужда и без чужда помощ;
 • Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID – 19;

Потребителите на патронажната грижа не дължат такса за получените здравни и социални услуги. 

Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца, считано от сключване на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление – Приложение № 1
 • Декларация – Приложение № 2;
 • Декларация за информирано съгласие – Приложение № 3.
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Документ за самоличност на законния представител или пълномощно при упълномощаване /ако е приложимо/;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 54 годишна възраст.

 

 

Лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19 представят предписание от здравните власти, че лицето е под карантина.

Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в Общинска администрация Крумовград, Дирекция „Административно – информационно обслужване и протокол“ на адрес: гр. Крумовград, площад „България“ № 5. 

Срок за подаване на документите: от 26.03.2021 година.

Класиране на потребители на патронажна грижа ще бъда извършена след извършване оценка на индивидуалните потребности на кандидат - потребителите.

Класираните потребители на патронажна грижа ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

            Приемът на документи на кандидат потребители на патронажна грижа ще се осъществява през целия период на проекта за лица, при които е възникнала спешна необходимост от предоставяне на здравни и социални услуги.

За допълнителни въпроси:

Екип за управление на проекта - Дирекция „Образование и социални дейности.

Тел. за връзка: 03641 20-10 вътрешен 123, вътр. 145, вътр. 147  или 03641 20-05.

            АСЕН ХАДЖИЕВ

ЗА КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение 1.docx)Приложение 1.docx231 КБ25.03.2021г.
Свали този файл (Приложение 2.docx)Приложение 2.docx227 КБ25.03.2021г.
Свали този файл (Приложение 3.docx)Приложение 3.docx230 КБ25.03.2021г.

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 25 Март 2021
 • Посещения: 93

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: