Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРИКАЗКИ БЕЗ КРАЙ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРИКАЗКИ БЕЗ КРАЙ

Община Крумовград изпълнява проект „Детската градина – желана територия за деца и родители“, финансиран с подкрепата на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.                                 

 Проектът е по Приоритет 4: „Реализиране на форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“.

 Дейностите по проекта стартираха на 01.10.2020 година и ще продължат до 30.06.2021 година. В тях вземат участие всички деца, посещаващи целодневни и полудневни детски градини на територията на община Крумовград, техните родители и учители.

Основната цел на проекта е осигуряване на условия за ефективна социализация на децата от етническите малцинства и изграждане на иновативен модел за комуникация и сътрудничество между родители, учители и деца. Една от дейностите по проекта е „Приказки без край“.

С голямо вълнение децата очакват всеки понеделник, когато мама, тате, кака, батко, баба или дядо четат приказка пред децата в групата. Това дава възможност на представителите от семейната общност да са заедно с децата си, да взаимодействат с тях и с техните учители. Когато е невъзможно, поради епидемиологичната обстановка, приказката се чете от учителката в групата.

В края на проекта ще се организира празник „Драматизация на приказка“. Четенето ще продължи и извън учебно време в детските градини. 

снимки към статия 1

pic2

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 18 Март 2021
  • Посещения: 721

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map