Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 93-00-157/11.09.2020г. е издадена заповед № КО-977/16.12.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване  /ПЗ/ в обхват  УПИ-II1413, кв.110 по ПУП на Крумовград, община Крумовград, поземлен имоти с идентификатор 39970.502.1413 по КК и КР на град Крумовград, община Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 17 Декември 2020
  • Посещения: 555

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: