Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград набира заявления за ползване на услугата „топъл обяд“

Община Крумовград набира заявления за ползване

 на услугата „топъл обяд“

 

Община Крумовград ще кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана  от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

 В рамките на работните дни за периода 11.01.2021 г. – 27.04.2021 г.  на територията на община Крумовград ще се приготвя храна – топъл обяд за 613 души. Той ще се доставя ежедневно до дома на потребителите. Всеки работен ден те ще полочват супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично и десерт.


Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  гр. Крумовград.

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Крумовград. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.


В тази връзка, в срок до 14.12.2020 г. (вкл.), община Крумовград набира кандидат-потребители на услугата „топъл обяд“ по настоящата процедура. Желаещите могат да  подадат заявление за включване в програмата на адрес: пл. „България“ № 16, ет. 1, общинска Администрация – Крумовград.

Предвид въведените противоепидемични мерки, с цел избягване на струпване на много хора на едно място, молим при възможност кандидатите да изтеглят, разпечатат и попълнят заявлението от сайта на община Крумовград. Заявления ще се получават и на място на горепосочения адрес.

Задължително!!! Всеки кандидат в заявлението посочва актуален телефонен номер за обратна връзка.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 07 Декември 2020
  • Посещения: 879

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map