Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград продължава предоставянето на патронажна грижа

                                                                              ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

В община Крумовград стартира предоставянето на услугата патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103-0033-C01 по процедура BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

Проектът допълва, надгражда и осигурява устойчивост на предоставените услуги по BG05M9OP001-2.040-0091-C01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″,  срокът на който приключи на 01.10.2020 година.       

            Проектът е на стойност 75 811,68 лева и e със срок на изпълнение 6 месеца, стартиращ от 2 октомври 2020 година.

            Целта на проекта e подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

            Екипът по патронажна грижа - медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социални работници и санитари, предоставят почасови мобилни услуги по населени места на територията на общината.

От стартирането на дейностите по проекта – месец октомври 2019 година, патронажна грижа са получили 111 потребители, възрастни хора над 65 години и лица с трайни увреждания.

           

Информация за дейността на екипа по патронажна грижа и условията за кандидатстване и включване на потребители за почасовите мобилни услуги се предоставят от социалните работници в офиса на проекта на адрес: гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, ет.3 /сградата на бившето АПК/.

Телефон за контакти и информация: 0889 10 34 13.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Октомври 2020
  • Посещения: 67

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: