Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

резултати от конкурса, посветен на Деня на общината

                                                 РЕЗУЛТАТИ  ОТ  КОНКУРСА

                     за лично творчество, рисунка и фотография „Моят роден край“,

                              посветен на Деня на община Крумовград – 6 октомври

Лично творчество:  

І-ІІ клас  -  специална награда за Виктор Димитров Георгиев,

                                                           II кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

 

ІІІ-ІV клас - I място – Адриана Младенова Даматова ,

                                      IVб кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                    II място –  Габриела Валентинова Иванова,

                                       IVб кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                  III място  -  Кемал Мустафа Садък,

                                      IV кл. ОУ „Ив.Вазов“- с.Поточница,

 

V-VІ клас  -  специална награда за Елфиде Исмаил Шериф,

                                                             VI кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

               

IX-XII клас - I място – Радосвета Камелиева Шопова,

                                       X кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                    II място –  Ванеса Младенова Моллова,

                                       IX кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

Рисунка:

деца до 7 години    I място – Жасмина Любомирова Добрева,

                                                   III гр. ДГ „М.Палаузов“-Крумовград;

                                 II място – Мелиса Ферди Якуб,

                                                   III гр. ДГ „М.Палаузов“-Крумовград;

                                III място – Валери Стоянов Кайряков,

                                                   III гр. ДГ „М.Палаузов“-Крумовград;

 

 І-ІІ клас  -   I място – Есин Ахмед Исмаил,

                                      II кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                    II място – Умут Гюлбахар Юсеин,

                                      II кл. ОУ „Ив.Вазов“- с.Поточница,

                   III място – Дамла Метин Ариф,

                                      II кл. ОУ „Ив.Вазов“- с.Поточница, 

 

 ІІІ-ІV клас - I място – Боянислав Здравков Михов,

                                       IV кл. ОУ „М.Христов“- с.Аврен;

                    II място –  Айли Исмаил Шериф,

                                       III кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                  III място  -  Мерджан Гюнай Рашид,

                                      III кл. ОУ „Ив.Вазов“- с.Поточница,

 

V-VІ клас  -  поощр.награда – Дарина Неделчева Димитрова,

                                       VI кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                                                    

 VІІ-VІІІ кл.-  I място – Кейси Раиф,

                                       VII кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                      II място – Синем Селиха Емин,

                                       VII кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                     III място – не се присъжда

 

   IX-XII клас - I място – Есма Левент Дурхан,

                                          IX кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                         I място – Боряна Стефанова Иванова,

                                          IX кл. СУ „В.Левски“-Крумовград /КСУДСР/;

 

 

    Фотоконкурс - I място – Тасим Халил Хасан

                                                  гр.Крумовград, ул.“Родопи“14

                               II място –  Димитър Иванов

                                                  гр.Крумовград, кв.Запад

                              III място -  Радосвета Камелиева Шопова,

                                                 X кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                              III място – Недялка Георгиева

                                                 гр.Крумовград,

                              III място -  Енис Мустафа,

                                                 X кл. СУ „В.Левски“-Крумовград;

                              III място -  Силвиана Здравкова Михова,

                                                  с.Аврен;

                              III място -  Анита Миткова Алекова,

                                                  с.Аврен.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 06 Октомври 2020
  • Посещения: 717

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: