Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

В община Крумовград стартира проект „Детската градина – желана територия за деца и родители“, финансиран с подкрепата на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Община Крумовград спечели проект „Детската градина – желана територия за деца и родители“, финансиран с подкрепата на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът е по Приоритет 4 „Реализиране на форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“.

Времетраенето на проекта е 9 месеца, като началото е от 01.10.2020 г., а края е 30.06.2021г.

Стойността на проекта е 14 996,20 лева.

Проектът е насочен към децата, родителите и учителите от всички детски градини на територията на община Крумовград.

Основната цел на проекта е осигуряване на условия за ефективна социализация на децата от етническите малцинства и изграждане на иновативен модел за комуникация и сътруднчество между родители, учители и деца. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на:

  1. Дейност „Опознаване на родителите по метода „Световно кафене““.

В края на всеки месец родителите и учителите ще се събират в детската градина. „Световното кафене“ е начин да прекараш времето си в приятни, но и полезни разговори с родители и учители. Седнали в кръг, виждайки се един с друг, на чаша кафе, чай, сок и вкусни неща за хапване, всички бързо се опознават и отпускат. Ще дискутират различни теми, свързани със семейството, традиции, обичаи, предстоящи празници и празнуването им в детската градина, включване в благотворителни и доброволчески инициативи.

    2. Дейност „Приказки без край“. Всеки понеделник от седмицата от 09,00 до 9,15 часа представители на семейната общност ще влизат при децата и ще четат приказка. По този начин ще се подържа емоционален контакт между децата в групата и привличане на възрастни в живота на детската градина.

    3. Дейност - Събития „Деца и татковци“, „Деца и майки“ и „Мама, тате и аз“.

Специално внимание ще се отдели на бащите на децата по случай деня на бащата като се организира спортен празник във всяка детската градина. За 8 март ще се организират празници на майката в детските градини, а по случай Деня на спорта ще бъде организирано спортно мероприятие под надслов „Мама, тате и аз“. По повод деня на детето в градски парк гр. Крумовград, с участието на всички деца от детските градини на територията на общината ще се организира празник с празнична програма.

   4. Дейност „Професията на мама и тате“. Всеки родител ще представи пред децата професията си. По този начин ще се затвърди връзката дете-родител-учител, независимо от етнос и религия.

В проектните дейности пряко участие ще вземат 455 деца, 455 родители, 49 учители и 20 доброволци.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 01 Октомври 2020
  • Посещения: 112

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: