Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-329/13.07.2020г. е издадена заповед № КО-685/25.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/  в обхват за урегулирани поземлени имоти -І141, II140,  и VIII151 в кв. 30 по ПУП /ЗРП/ на село Полковник Желязово, община Крумовград, област Кърджали.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 26 Август 2020
  • Посещения: 599

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map