Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение до заинтересованите граждани и юридически лица,  че с Решение № 153 от протокол № 9/27.07.2020год. на  ОбС - Крумовград е одобрено техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за Подробен устройствен план

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че с Решение № 153 от протокол № 9/27.07.2020год. на  ОбС - Крумовград е одобрено техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ - изменение на плана за регулация на град Крумовград в частта за  кв. 27, 28 и 76, частично изменение на улица Ахрида от о.т. 374 до о.т. 267 и обособяване на паркинг зона в гр. Крумовград.               

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Август 2020
  • Посещения: 91

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: