Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

След провеждане на оценка на подадени документи на кандидати за заемане на длъжността „Снабдител, доставчик“

След провеждане на оценка на подадени документи на кандидати за заемане на длъжността „Снабдител, доставчик“ по проект №BG05M9OP001-2.040-0091 „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", комисия назначена със заповед на кмета на Община Крумовград извърши класиране.

 

Комисията одобри кандидатите за заемане на длъжността, както следва:

 

 • Мирослав Христов Моллов - гр. Крумовград
 • Димитър Георгиев Атанасов - гр. Крумовград
 • Семави Мехмед Джебир - гр. Крумовград
 • Анифе Мюмюн Чауш - гр. Крумовград
 • Наджие Исмаил Халил - гр. Крумовград
 • Зорка Руменова Петлева - с. Аврен
 • Ирена Красимирова Караасенова     - с. Егрек
 • Сабри Сюлейман Емин - с. Рогач
 • Селиме Исмаил Ариф - с. Вранско
 • Серджан Селяхтин Осман - с. Луличка
 • Фатмегюл Бекир Тахир - с. Полковник Желязово
 • Айхан Назми Мехмед -  с. Бук
 • Исмаил Хасан Мехмед - с. Пашинци
 • Хайрие Рамадан Имам            - с. Токачка
 • Юсуф Хасан Реджеб - с. Странджево
 • Юмер Али Юмер - с. Морянци

 

Поради несъответствие на основни и спецефични изисквания на Община Крумовград не са класирани кандидатите:

 

 • Зейние Селяхтин Шефкет - гр. Крумовград
 • Шукрие Салиф Али - гр. Крумовград
 • Байсе Исмаил Мерт - гр. Крумовград
 • Ахмед Шукри Халил - с. Вранско

Гюлназ  Ахмед Мустафа - с. Полковник Желязов

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 07 Май 2020
 • Посещения: 1015

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map