Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

ОБЩО 170 ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

                                                                          
ОБЩО 170 ЛИЦА  ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

 

 

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“ е финансиран от националния бюджет, чрез Агенция за социално подпомагане. Обща стойност на финансирането е в размер на 16 269,00 лв.


Целевата програма е насочена към задоволяване нуждите от храна на 170 уязвими лица от община Крумовград, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.


Дейностите по програмата ще се реализират чрез Домашен социален патронаж гр. Крумовград и ще обхващат следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.

Програмата ще се реализира на територията на община Крумовград от 1 май до 19 юни 2020 г., включително. Всеки работен ден в този период 170 човека ще получават до дома си: супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт.

Освен топъл обяд на лицата ще бъде предоставяна и съпътстваща подкрепа, изразяваща се в  закупуването на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост със средства на потребителя.

С реализирането на дейностите по проекта ще се надградят националните мерките за овладяване и ефективно справяне със ситуацията на извънредно положение, както и ще се подпомогнат уязвими групи лица на територията на община Крумовград, които са в затрудненост или невъзможност за  задоволяване на ежедневните си потребности от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Април 2020
  • Посещения: 465

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: