Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение по чл149, ал.6 от ЗУТ

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

На основание  чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията     Дирекция "ТРБ" при Общинска администрация гр. Крумовград

СЪОБЩАВА

                                                                          

        че е издадено разрешение за строеж № 6/28.01.2020год. на „ФАРМИРА“ЕООД с ЕИК 205783100, представлявано от Нури Мехмед Мустафа с постоянен адрес: село Гулия № 70, община Крумовград, област Кърджали  за обект: "КЛАНИЦА С ТРАНЖОРНА" с местонахождение:  ПИ с  идентификатор 24459.6.39, местност "Чукур",  по КК и КР на село Дъждовник, община Крумовград, област Кърджали

        

Във връзка с осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението за строеж и приложението към него, Ви уведомяваме, че информация относно същите може да намерите в дирекция „ТРБ“ при Общинска администрация - Крумовград, на адрес : пл.  "България"  № 16, етаж 2, стая 6.  

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 29 Януари 2020
  • Посещения: 705

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map