Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Съобщение по чл149, ал.6 от ЗУТ

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

На основание  чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията     Дирекция "ТРБ" при Общинска администрация гр. Крумовград

СЪОБЩАВА

                                                                          

        че е издадено разрешение за строеж № 6/28.01.2020год. на „ФАРМИРА“ЕООД с ЕИК 205783100, представлявано от Нури Мехмед Мустафа с постоянен адрес: село Гулия № 70, община Крумовград, област Кърджали  за обект: "КЛАНИЦА С ТРАНЖОРНА" с местонахождение:  ПИ с  идентификатор 24459.6.39, местност "Чукур",  по КК и КР на село Дъждовник, община Крумовград, област Кърджали

        

Във връзка с осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението за строеж и приложението към него, Ви уведомяваме, че информация относно същите може да намерите в дирекция „ТРБ“ при Общинска администрация - Крумовград, на адрес : пл.  "България"  № 16, етаж 2, стая 6.  

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 29 Януари 2020
  • Посещения: 514

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: