Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/  с обхват  УПИ -XІ481, VIII481,  в кв. 62 и УПИ-VII481, VIII481 в кв. 59 по ПУП /ЗРП/ на село Поточница, община Крумовград, област Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-Ф-183/03.09.2019г. е издадена заповед № КО-493/29.10.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/  с обхват  УПИ -XІ481, VIII481,  в кв. 62 и УПИ-VII481, VIII481 в кв. 59 по ПУП /ЗРП/ на село Поточница, община Крумовград, област Кърджали.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Октомври 2019
  • Посещения: 507

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: