Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение относно плащането на местни данъци и такси

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.02.2016 Г. ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016 ГОДИНА.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ НА 03.05.2016г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ОТСТЪПКА 5 НА СТО, КАКТО И СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ.
Задълженията си може да платите по един от следните начини: в брой или чрез POS-терминал на касата в сградата на Община Крумовград Дирекция „МДТ” на пл.”България” № 5 ет. 1 с работно време –8.00 ч.-17.00 ч.; на касите на „ИЗИПЕЙ” в цялата страна, на касите в пощенските станции или по следната банкова сметка в Банка „ДСК АД”- Крумовград:
IBAN- BG13STSA93008400641400, BIC - STSABGSF по съответния код за вид плащане:

441400 – патентен данък и лихви
442100- данък върху недвижимите имоти и лихви
442300- данък върху превозните средства и лихви
442400- такса битови отпадъци и лихви
442800 – туристически данък и лихви

Не внесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.
Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения чрез публичните изпълнители на НАП и частни съдебни изпълнители.
След изтичане на сроковете за плащане община Крумовград има намерение да обяви публично имената на длъжниците със задължения над 1000 лв., а на тези със задължения над 5000 лв.- включително и размера на задължението.
Информация за размера на задълженията може да получите на тел.03641/ 73-16;

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 08 Април 2016
  • Посещения: 1483

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map