Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Психолог“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“

След провеждане на интервю за заемане на длъжността „Психолог“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисия назначена със заповед на ВрИД Кмет на Община Крумовград класира на първо място: Светла Кайрякова от гр. Крумовград с 83 точки и на второ място: Федат Гюлюстан от гр. Крумовград с 82 точки.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 03 Октомври 2019
  • Посещения: 924

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map