Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на обществена сграда с места за настаняване „Хижа Свежест“, в УПИ – І, кв.73 с идентификационен №39970.501.955 по КК на град Крумовград”.

 

Инвестиционното предложение цели изграждането на модерна, естетически издържана и функционална сграда, която ще се намира в парковите градски части на гр. Крумовград. Новата конструкция ще бъде на три нива и ще се състои от ресторант с покрита веранда и места за настаняване с рецепция към тях.

Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград,  пл. „България” №5.

        

         От общинска администрация Крумовград

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 24 Септември 2019
  • Посещения: 835

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map