Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за подбор на длъжност Медицински специалист и Психолог по Проект „Подкрепа за независим живот”

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0181-С001между Министерство на труда и социалната политика и Община Крумовград  за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява, подбор за  служители на длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и ПСИХОЛОГ.

Подробна информация относно описанието на длъжностите може да намерите в страницата на Проект „Подкрепа за независим живот”.

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 06 Април 2016
  • Посещения: 1408

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map