Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение до заинтересованите граждани и юридически лица, че по заявление с вх. № 93-00-103/18.06.2019г. е издадена заповед № КО-530/02.07.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/

СЪОБЩЕНИЕ                                                                

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 93-00-103/18.06.2019г. е издадена заповед № КО-530/02.07.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване  /ПРЗ/ в обхват  УПИ-III1414, и УПИ IV1415,  в кв.110 по ПУП на Крумовград, община Крумовград, поземлени имоти с идентификатори 39970.502.1414 и 39970.502.1415 по КК и КР на град Крумовград, община Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 03 Юли 2019
  • Посещения: 693

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map