Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявления за класиране на участниците одали документи за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01

Обявления за класиране на участниците

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

О Б Я В Я В А

Класиране на участниците, подали документи за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следната услуга по проекта:

PУслуга: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” 

Специален педагог

  1. Венета Асенова Касабова – 100,00 точки

ВАЖНО: Класираните на първо място кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:

  1. карта за предварителен медицински преглед;
  2. насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

Дата: 19.06.2019 г.

гр. Крумовград

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Юни 2019
  • Посещения: 812

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map