Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОДЪЛЖАВАТ УСЛУГИТЕ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ И „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

   Община Крумовград продължава предоствянето на социални услуги в домашна среда и през 2019 г., в изпълнение на ангажиментите по подписано споразумение № ФС01-0537/28.12.2018 г. с Агенция Социално подпомагане, във връзка с чл. 19 от Постановление №344 от 21.12.2018 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет ан Република България за 2019 г.  https://www.krumovgrad.bg/7ca804a9-5ea6-42e8-b6ca-9730ce8497a8" alt="004" width="213" height="133" />С подписаното ново Споразумение се осигури непрекъснатост на услугите предоставяни в домашна среда през 2018 г., в изпълнение на ПМС № 332 от 22.12.2017 г. Споразумението е в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ ще се предоставаят  до 31.08.2019 г., а общият размер на очакваното финансиране е до 231 408 лв.

         Със заповед на кмета на община Крумовград е сформиран екип, който отговаря за цялостната организация и изпълнение на Споразумението, както и навременното отчитане пред Агенцията за социално подпомагане за превеждане на необходимите средства за разплащане на сключените договори с доставчици на услуги-лични асистенти и домашни помощници.

Приемът на заявления за ползване на услуги по Споразумението остава отворен като всяко лице, подало заявление за ползване на социална услуга в домашна среда ще бъде посетено от специалист на посочения адрес, за да му бъде изготвена  индивидидуална оценка на потребностите. Всички оценени кандидати ще бъдат включени в списък на потребители-резерви,  подреден по низходящ ред в зависимост от получената оценка, а при отпадане на някои от основните потребители ще бъдат включвани лица от този списък. 

За допълнителна информация:

03641/ 70-82, вътр. 170 – Лейла Караибрям  – ръководител

03641/ 71-13, вътр. 170 – Севдалина Мерлева – координатор

03641/71-13, вътр. 174 – Тургай  Исмаил – технически сътрудник 

  • Публикувана на 06 Март 2019
  • Посещения: 815

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map